Kommunal ersättning från Migrationsverket

Skriftlig fråga 2015/16:1574 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sedan flyktingkrisen tog sin början på allvar under hösten 2015 har ett flertal skånska kommuner tagit ett stort ansvar genom sitt mottagande av inte minst ensamkommande barn och ungdomar. I slutet av 2013 tecknade Bjuvs kommun ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande. Inom ramen för detta avtal ska Migrationsverket årligen betala ut en ersättning på 500 000 kronor per kalenderår till kommunen och 1 600 kronor per dygn för varje boendeplats, och det ska finnas en möjlighet att få ytterligare 300 kronor i stöd per dygn. Utbetalningarna sker retroaktivt, vilket innebär att respektive kommun måste stå för kostnaden själv inledningsvis.

I nuläget ligger Migrationsverket efter med sina utbetalningar till Bjuvs kommun och är skyldig kommunen cirka 30 miljoner kronor. 30 miljoner kronor är mycket för en liten kommun att ligga ute med och eftersläpningen som ligger på mellan nio och tolv månader har fått till följd att Bjuvs kommun fått problem med sin likviditet. Likviditetsproblematiken innebär att Bjuvs kommun nu tagit beslut om ett nytt lån för att täcka upp för de uteblivna utbetalningarna, och därmed riskerar kommunen att tvingas öka sin lånedel för att finansiera och trygga välfärdens kärna.

Det är allvarligt att Migrationsverkets brister leder till ekonomiska problem för de kommuner som ställer upp för att Sverige ska klara av att hantera flyktingkrisen. Utifrån detta vill jag därför fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka konkreta åtgärder avser ministern att ta initiativ till för att lösa den uppkomna situationen och säkerställa att de kommuner som Migrationsverket har avtal med får sin ersättning så skyndsamt som möjligt?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-09-08 Överlämnad: 2016-09-09 Anmäld: 2016-09-13 Svarsdatum: 2016-09-21 Sista svarsdatum: 2016-09-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga