Kommunal konsumentvägledning

Skriftlig fråga 2019/20:632 av Angelica Lundberg (SD)

Angelica Lundberg (SD)

till Statsrådet Lena Micko (S)

 

I slutet av november presenterade Sveriges Konsumenter, i sin tidning Råd & Rön, resultatet av den granskning de gjort av landets kommuner. Granskningen baseras på statistik från Konsumentverket, länsstyrelserna och Livsmedelsverket och man har bland annat tittat på konsumenternas möjlighet till vägledning och skuldrådgivning. Resultatet visar att skillnaderna är stora mellan olika kommuner där vinnaren, Härryda, toppar på betyget 84 av maximalt 100, och jumbon Arjeplog bara får 19 poäng. Jönköpings län sticker ut och har fyra kommuner i topp sex. Men även inom länen kan tillgängligheten variera.

Tjänsten Hallå konsument! – alltså den tjänst som Konsumentverket tillhandahåller – är en bra första instans, men många gånger behövs en personlig kontakt och vilket kommunalt stöd du som konsument kan få beror alltså i allra högsta grad på vilken sida om kommungränsen du bor.

Dessutom har den statliga tjänsten lett till att allt färre kommuner erbjuder konsumentvägledning. En fjärdedel av kommunerna erbjuder i dag ingen hjälp alls. Med tanke på den dåliga ekonomiska situation som många kommuner befinner sig i är det inte orimligt att anta att åtgärder som inte är lagstadgade, såsom konsumentstöd, kan komma att minska ytterligare.

Den utredning som Statskontoret gjort lämnar en del förslag på åtgärder till regeringen, bland annat att se över om kommunal konsumentvägledning ska vara frivilligt eller hur man på andra sätt kan tydliggöra vägledningens syfte. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lena Micko:

 

Hur avser statsrådet att arbeta för att säkerställa ett likvärdigt stöd till konsumenter i hela landet, oavsett i vilken kommun man bor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-12 Överlämnad: 2019-12-13 Anmäld: 2019-12-16 Svarsdatum: 2019-12-27 Sista svarsdatum: 2019-12-27
Svar på skriftlig fråga