Kommunala internationella skolor

Skriftlig fråga 2013/14:647 av Cecilia Dalman Eek (S)

Cecilia Dalman Eek (S)

till Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

 

Sveriges internationella skolor är viktiga för att klara ett globaliserat näringsliv. De ger nödvändiga förutsättningar för familjer till utländska anställda och forskare vid internationella företag som är verksamma i Sverige. De skapar också en bredd i utbildningen som uppskattas av många elever.

För att vara en internationell skola krävs en internationell läroplan. Men Skolinspektionen tolkar regelverket som att endast fristående skolor får bedrivas med internationell läroplan. Det betyder att skolor som kommunala Lunds internationella skola har belagts med vite vid två tillfällen, medan fristående skolor utan vidare kan fortsätta sin verksamhet.

Samma regler ska gälla för alla skolor. Men regelverket innebär således, så som det tolkas av Skolinspektionen i dag, att kommunala internationella skolor inte tillåts, medan fristående internationella skolor tillåts. Detta är orimligt.

Mot bakgrund av det ovan sagda frågar jag utbildningsministern: Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att säkra att kommunala skolor får bedrivas med internationell läroplan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-28 Överlämnad: 2014-05-29 Anmäld: 2014-06-02 Besvarad: 2014-06-04 Sista svarsdatum: 2014-06-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga