Kommunalt veto mot oljeutvinning

Skriftlig fråga 2013/14:777 av Gustav Fridolin (MP)

Gustav Fridolin (MP)

till Miljöminister Lena Ek (C)

 

Region Gotland har en vision om att vara helt klimatneutralt till 2025. Det är en bra och viktig ambition som på allvar tar ansvar för den värld vi ska lämna över till våra barn. Men nationella regler försvårar arbetet för att nå visionen.

Flera gånger har oro väckts på Gotland efter att företag fått tillstånd att prospektera efter olja och andra fossila bränslen. Trots att regionen har ett tydligt beslut om vart man vill, har man inte verktyg att kunna stoppa prospekteringar eller ens utvinning av fossila bränslen.

Därför har regionen skrivit ett brev till regeringen där man efterfrågar makt att kommunalt stoppa prospektering och utvinning av olja, gas och andra fossila bränslen.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga miljöministern: Avser ministern och regeringen att följa region Gotlands krav på kommunal vetorätt mot prospektering och utvinning av olja, gas och andra fossila bränslen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-09-01 Överlämnad: 2014-09-02 Besvarad: 2014-09-16 Sista svarsdatum: 2014-09-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.