Kommunsektorn

Skriftlig fråga 2011/12:384 av Nilsson, Pia (S)

Nilsson, Pia (S)

den 17 februari

Fråga

2011/12:384 Kommunsektorn

av Pia Nilsson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Kommunsektorn har det mycket svårt med planeringsförutsättningarna för de kommande åren. Regeringen kommer inte med besked i några för kommunerna och landstingen viktiga frågor. Det är viktigt att kommunsektorn har långsiktigt hållbara spelregler. Den statliga utredningen om kommunsektorn och konjunkturen lämnade sina förslag under år 2011. Det är många frågor som regeringen måste svara på: balanskravet, bokföringsprinciper, stabiliseringsstöd, pensionsredovisningen, avsättningar till kommunstabiliseringsfond med mera.

Jag vill därför fråga statsrådet när han avser att ge kommunerna och landstingen besked när det gäller de centrala spelreglerna för sektorn, och vilka initiativ statsrådet avser att ta för att påskynda den processen.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-17 Anmäld: 2012-02-17 Besvarad: 2012-02-21 Svar anmält: 2012-02-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-21)