Kompensation för höga elkostnader i Skåne

Skriftlig fråga 2018/19:109 av Tina Acketoft (L)

Tina Acketoft (L)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Vårt samhälle är beroende av el. Svenska kraftnät är den myndighet som efter uppdrag från regeringen ansvarar för att kraftöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt.

Vad många inte vet, men som skåningarna blir smärtsamt påminda om med varje elfaktura, är att slutsumman på din elräkning beror på var i landet du bor. Under den senaste månaden har grundpriset per kilowattimme varit mellan 0,5 och 1,3 öre dyrare i Skåne än i Mellansverige och Norrland. Under riktigt kalla dagar är prisskillnaden ännu större. Den 24 januari var elströmmen 16 procent dyrare i Skåne än i nordligaste Sverige.

En prisutjämning är på gång via Sydvästlänken – en 19 mil lång likströmskabel från småländska Barkeryd till skånska Lyby.

Ursprungligen skulle den nya likströmskabeln ha tagits i drift i september 2015, men tekniska problem har lett till att beställaren av kraftledningen, Svenska kraftnät, nu är uppe i 18 proklamerade invigningsdatum som sedan blivit inställda. Senast hösten 2018 sa Svenska kraftnät att det var så gott som säkert att kraftledningen skulle tas i drift den 31 mars 2019, men nu ger myndigheten besked om att invigningen av likströmsförbindelsen skjuts fram till den 31 juli, dock utan att lova att så kommer att ske.

Under tiden fortsätter elpriset i Skåne att höra till de dyraste i Norden, och skåningarna är de som får betala ett hutlöst elpris för att regeringens myndighet inte förmår att leverera.

Med anledning av ovan vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vad avser statsrådet att göra för att kompensera de skånska hushållen för de ökade kostnader som åläggs dem på grund av att den nya likströmskabeln ännu inte har tagits i drift?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-01-31 Överlämnad: 2019-02-01 Anmäld: 2019-02-05 Svarsdatum: 2019-02-13 Sista svarsdatum: 2019-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga