Kompensation från Iran med anledning av nedskjutningen av PS752

Skriftlig fråga 2019/20:2037 av Arin Karapet (M)

Arin Karapet (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Den 8 januari blev flight PS752 från Ukrainian Airlines nedskjutet av iranska revolutionsgardets luftvärnsrobotar. Samtliga 167 passagerare ombord plus besättningen omkom, varav 17 personer var svenska medborgare eller hemmahörande i Sverige.

Uppgifterna om händelseförloppet har förändrats ett flertal gånger från Irans sida. Först efter tre dagars konsekvent nekande erkände iranska myndigheter att flygplanet blivit nedskjutet av iranska revolutionsgardet. Detta efter att ett flertal västländer sagt att flygplanet blivit nedskjutet och att det inte var en olycka.

Detta föranledde att jag ställde interpellation till utrikesministern den 11 februari 2020 om hur ministern avsåg att säkerställa att Sverige får full insyn i utredningen och haverikommissionen samt vilka åtgärder regeringen kommer vidta för att de anhöriga ska få full kompensation från Iran på grund av den tragiska händelsen.

Den 2 juli uppgav utrikesministern till SVT att Sverige ska förhandla med Iran om pengar till anhöriga. I samma artikel framkommer det uppgifter om att Iran erbjudit 80 000 dollar, ca 700 000 kronor, till varje drabbad familj i kompensation. Ukraina ansåg det vara en för liten kompensation. Ett samförståndsavtal slöts för att förhandla med Iran om ersättning.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Hur går förhandlingarna med Iran för att anhöriga som har rätt till kompensation ska få det, och när tror ministern att förhandlingen kommer att bli klar?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2020-08-25 Överlämnad: 2020-08-27 Anmäld: 2020-09-03 Svarsdatum: 2020-09-10 Sista svarsdatum: 2020-09-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga