Kompensation till gränspendlare

Skriftlig fråga 2020/21:2067 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Vi noterar nu med stor tillfredsställelse att den norska regeringen har beslutat att lätta något på gränsrestriktionerna och åter tillåta dagpendlare att passera gränsen under förutsättning att de testar sig var sjunde dag, som före gränsstängningen i slutet av januari.

Dock innefattas inte veckopendlarna av denna ändring. De måste alltså börja dagpendla om de ska få tillåtelse att passera gränsen annars måste de bosätta sig i sitt boende på den norska sidan efter tio dagar i karantän. Dessutom kommer det nu att bli många som ser sig tvingade att börja köra många mil varje dag då det är det enda alternativ som fungerar för att de ska få sin lön.

Norge har ju dessutom försvårat inresa genom att fysiskt ha stängt ett antal vägar. Nu kommer även Sverige att fysiskt stänga ett antal vägar, vilket kommer att innebära ytterligare omvägar för många.

Nu har alltså många gränspendlare levt utan lön eller annan ersättning i en månad. Veckopendlarna får fortsätta att leva i den situationen om de inte har möjlighet till dagpendling.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

På vilket sätt kommer ministern att jobba för att samtliga gränspendlare ska få den uteblivna lönen eller annan ekonomisk kompensation?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-03 Överlämnad: 2021-03-04 Anmäld: 2021-03-05 Svarsdatum: 2021-03-10 Sista svarsdatum: 2021-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga