Kompensation till markägarna för ledningsdragning

Skriftlig fråga 2020/21:1887 av Staffan Eklöf (SD)

Staffan Eklöf (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Till följd av att kärnkraften avvecklas och ska ersättas av vindkraft ändras produktionspunkterna för elektricitet. De försvinner från tidigare platser och blir fler till antalet, utspridda i hela vårt land. Det har gjort att ett stort behov har uppstått av ny kraftledningsbyggnation, ungefär en tredjedel av utbyggnadsbehovet. Det planeras utbyggnad av 200 mil ledningsgator i stamnätet och därtill anslutningar till ett stort antal vindkraftverksprojekt. Det handlar alltså till stor del om medvetna politiska beslut från regeringens sida. Därtill kommer stora utbyggnadsbehov bland annat till följd av nya konsumtionspunkter.

Alla dessa ledningar ska gå över mark som ägs av någon. Kompensationen tar inte hänsyn till markvärdet, trots att skogsmark som tas i bruk aldrig kan användas till något annat än ledningsgata. På jordbruksmark uppstår nya brukningshinder.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande.

 

Tänker ministern ta initiativ till att se över ersättningarna för markintrång vid byggnation av elledningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-02-17 Överlämnad: 2021-02-19 Anmäld: 2021-02-23 Besvarad: 2021-03-03 Sista svarsdatum: 2021-03-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga