Kompensation vid aktivering av krislägesavtal

Skriftlig fråga 2020/21:1368 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Regioner och kommuner har under covid-19-pandemin vid olika tillfällen aktiverat krislägesavtal. Med krisläge avses en sådan händelse eller ett sådant händelseförlopp ”som avviker från det normala, som innebär allvarliga samhällsstörningar, kräver omedelbara insatser av en kommun, ett landsting/region, kommunalförbund eller kommunalt företag eller flera i samverkan, och som medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i den kommunala verksamheten”.

Ett krislägesavtal reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar i krisläge. Detta innebär extra kostnader för regioner och kommuner då extra ersättning utgår till den personal som arbetar under krislägesavtal.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Har regeringen för avsikt att införa en ekonomisk statlig kompensation till kommuner och regioner för de extra kostnader som krislägesavtalets aktivering innebär?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-20 Överlämnad: 2021-01-20 Anmäld: 2021-01-21 Svarsdatum: 2021-01-27 Sista svarsdatum: 2021-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga