Kompetensutvisningar

Skriftlig fråga 2017/18:1357 av Mats Persson (L)

Mats Persson (L)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Nyligen uppmärksammades att ingenjören Ali Omumi, som arbetar på ABB, ska utvisas ur Sverige. I Ali Omumis fall beskriver domstolen att han blivit offer för ett uppenbart administrativt misstag från arbetsgivarens sida men håller ändå fast vid Migrationsverkets utvisningsbeslut.

Ali Omumis fall är ett i raden av exempel det senaste året på hur arbetskraftsinvandrare utvisats ur Sverige på grund av bagatellartade misstag. Det har handlat om att den anställde tagit ut för lite semester, fått en lön som ligger strax under kollektivavtal eller att arbetsgivaren missat att teckna rätt försäkring.

Regeringens nya lag från december 2017 kräver att ett misstag måste ha rättats till före ett eventuellt påpekande om felaktigheten från Migrationsverket. Trots att flera remissinstanser, däribland Migrationsverket, framhöll att misstag måste kunna rättas till även efter påtalande från myndigheter, valde regeringen att bortse från detta. Konsekvenserna av detta ser vi nu i form av att hårt arbetande människor tvingas lämna Sverige. Kompetensutvisningarna gör Sverige fattigare. Vi ser nu hur bristen på arbetskraft gör att stora exportföretag som ABB och andra är beroende av att kunna rekrytera människor från andra länder

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Heléne Fritzon:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att förändra lagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-25 Överlämnad: 2018-05-25 Anmäld: 2018-05-28 Svarsdatum: 2018-06-07 Sista svarsdatum: 2018-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga