Konflikten i Nagorno-Karabach

Skriftlig fråga 2019/20:2040 av Arin Karapet (M)

Arin Karapet (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Den 12 juli utbröt strider vid den armenisk-azeriska gränsen. Eld från båda sidor sköts under flera dagar. Situationen har sedan dess lugnat ned sig, men risken för en blodig konflikt kvarstår.

Exemplen är många på oansvariga och konflikthetsande uttalanden från parterna i konflikten. Azerbajdzjans president Ilham Alijev kallade under en intervju OSSE:s Minskgrupps insatser för meningslösa. Den typen av uttalande bör tas på allvar.

Utrikesministern var snabbt ute och manade båda parter att deeskalera konflikten och återgå till förhandlingsbordet inom ramen för OSSE:s Minskgrupp.

Sverige tar strax över ordförandeskapet inom OSSE. Ordförandeskapet ger Sverige möjlighet att verka för att få på plats de mekanismer som parterna kom överens om under samtalen i Wien den 16 maj 2016. Risken för fortsatt konfrontation minskar med olika former av observationsmekanism på plats, likaså utkrävande av ansvar. På sikt kan det bidra till att konflikten löses med politiska medel, i stället för militära medel.

Med anledning av ovan vill jag fråga utrikesminister Ann Linde följande:

 

Kommer ministern under Sveriges tid som ordförandeland i OSSE att aktivt arbeta för att få på plats observationsmekanismer, till exempel genom modern övervakningsteknik, i Nagorno-Karabach?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2020-08-25 Överlämnad: 2020-08-27 Anmäld: 2020-09-03 Svarsdatum: 2020-09-10 Sista svarsdatum: 2020-09-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga