Konkurrensfrågor och 5G-utbyggnaden

Skriftlig fråga 2018/19:834 av Mikael Larsson (C)

Mikael Larsson (C)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Den svenska telekommarknaden har en mycket stor betydelse för svensk ekonomi och tillväxt. Nya och innovativa tjänster och produkter har under 2000-talet skapats genom en fungerande konkurrens. 5G kommer att driva innovation och digitalisering av det svenska samhället, vilket bidrar till Sveriges konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och hållbar utveckling.

När en mobiloperatör ska tillhandahålla mobila tjänster på en fri marknad är tillgången till väl fungerande radiofrekvenser över hela landet helt grundläggande. Post- och telestyrelsen (PTS) har nu på sitt bord att besluta hur frekvenserna ska kunna köpas och delas upp gällande det så kallade 3,5-gigahertzbandet, som av EU är utpekat att användas för 5G.

Under våren har PTS presenterat två förslag till hur auktionen för 3,5-gigahertzbandet bör läggas upp, ett i februari och det senaste i början av juni. Förslagen skiljer sig åt väsentligt, främst när det gäller konkurrensbefrämjande. 

Enligt PTS spektrumstrategi prioriterar PTS vid urvalsförfaranden att bland annat bevara eller förbättra konkurrens. I februari bedömde PTS att effektiv konkurrens i dag råder, eftersom det finns tre nätbolag och fyra mobiloperatörer på slutkundsmarknaden. PTS uttalade att det ”är av stor vikt” att denna konkurrens bibehålls och föreslog ett så kallat spektrumtak som gör det möjligt för minst tre, från varandra oberoende, tillståndshavare att tillhandahålla nätkapacitet baserat på spektrum i 3,5-gigahertzbandet. 

PTS senaste förslag, det som presenterades i juni, innebär i stället ”att tre tillståndshavare ges möjlighet att förvärva minst 80 MHz i 3,5 GHz-bandet”. PTS ändrade också sin inställning till nätsamarbete jämfört med förslaget från februari, då PTS menade att nätsamarbeten skulle ”försämra möjligheterna till konkurrens avsevärt”.

Därmed kan resultatet bli att endast tre av fyra mobiloperatörer kan förvärva spektrum och således att en/någon av de stora mobiloperatörerna riskerar att stängas ute från 5G-marknaden. Detta resultat står helt i strid med såväl analysen i februari som vikten av att bibehålla mångfald och en effektiv konkurrens, men trots detta saknas en förklaring från myndigheten. PTS har därför anledning att förklara sina motstridiga besked om effekterna på konkurrensen.

Givet att en effektiv konkurrens historiskt sett har bidragit till en positiv utveckling kan rimligen en försämrad konkurrens på 5G-marknaden få motsatta och negativa effekter för samhället och konsumenterna. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Hur tänker statsrådet säkerställa att auktionen av 5G (3,5-gigahertzbandet) sker på ett sådant sätt att konkurrensen och mångfalden av operatörer inte försämras, enligt PTS egen analys?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-28 Överlämnad: 2019-07-01 Besvarad: 2019-07-15 Sista svarsdatum: 2019-07-15 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga