Konkurrenshinder

Skriftlig fråga 2011/12:556 av Lindholm, Jan (MP)

Lindholm, Jan (MP)

den 27 april

Fråga

2011/12:556 Konkurrenshinder

av Jan Lindholm (MP)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Den moderatledda högerregeringen uttalar ofta sitt stöd för konkurrens bland annat som ett medel för utveckling. Som miljöpartist delar jag den uppfattningen på många verksamhetsområden, dock inte på alla.

Inom näringslivet finns många mekanismer som motverkar konkurrens. Den större aktören kan dumpa priser som slår ut mindre konkurrenter för att sedan köpa upp dessa och på så vis öka sin dominans. Monopol på en marknad ger sedan möjlighet att öka vinsterna.

Samgåendet mellan Arla och Milko är en historia som väl beskriver detta problem med företagande. Det har skapat en stor och dominant aktör. Villkor för sammanslagningen ställdes därför i syfte att motverka en närmast monopolliknande ställning för det sammanslagna bolaget. Konkurrensverket har som uppgift att övervaka genomförandet av sammanslagningen bland annat med avsikt att Grådö Mejeri, i dag en del av Arla, skulle kunna säljas till en konkurrent. Det finns inte utrymme att i en fråga redogöra för det som nu sker på Grådö, men jag utgår från att ministern följer den sabotageverksamhet som nu sker i syfte att omöjliggöra intentionerna för den villkorade sammanslagningen.

Enligt min uppfattning behövs det åtgärder för att konkurrensvillkoret för sammanslagningen av Milko och Arla, nämligen att mejeriet på Grådö ska kunna säljas för att drivas av andra intressenter, i praktiken blir möjligt.

Min fråga är om statsrådet, med utgångspunkt i det redovisade, har för avsikt att vidta någon åtgärd eller ta något initiativ på det konkurrensrättsliga området för att undvika att den här typen av situationer uppstår.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-04-27 Anmäld: 2012-04-27 Besvarad: 2012-05-03 Svar anmält: 2012-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-05-03)