Konsekvenser av EU:s sociala pelare

Skriftlig fråga 2017/18:1139 av Karin Enström (M)

Karin Enström (M)

till Statsrådet Ann Linde (S)

 

Inrättandet av en social pelare på EU-nivå har varit regeringens prioritet under denna mandatperiod. Den inrättades i november med ett svagt stöd i Sveriges riksdag.

Moderaterna har varit en av motståndarna till en social pelare på EU-nivå, då vi menar att denna pelare skapar en grund för kommissionen att driva fram mer långtgående EU-gemensam lagstiftning inom arbetsmarknads- och socialpolitiken än vad som i dag finns inom detta politikområde. Därtill kan lagstiftning som ska förhandlas fram av EU:s medlemsländer komma att leda till inskränkningar i den svenska arbetsrättsliga modellen. Precis detta ser vi nu också hända.

En annan konsekvens av inrättandet av en social pelare på EU-nivå är att de ökade ambitionerna på området kommer att följas av krav på ökade resurser. Kommissionen föreslår därför ökade anslag för det sociala området i nästa långtidsbudget.

Regeringen driver med stöd från oss moderater en restriktiv hållning rörande utgiftsökningar i EU:s kommande budget. Det är tuffa förhandlingar som är att vänta, då flera av EU:s medlemsländer driver på i en utgiftsökande riktning.

Jag vill därför fråga statsrådet Ann Linde:

 

Hur ser statsrådet på att de ökade ambitionerna inom EU:s sociala område med stor sannolikhet blir ett nytt kostnadsdrivande område inom EU:s budget och därmed blir en bidragande faktor till en höjd svensk EU-avgift ?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-04-04 Överlämnad: 2018-04-04 Anmäld: 2018-04-10 Sista svarsdatum: 2018-04-11 Svarsdatum: 2018-04-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga