konsekvenser av stopplagen

Skriftlig fråga 2004/05:1570 av Enström, Karin (m)

Enström, Karin (m)

den 3 maj

Fråga 2004/05:1570

av Karin Enström (m) till statsrådet Ylva Johansson om konsekvenser av stopplagen

Stämningen hos de anställda efter sammanslagningen av Huddinge sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset är minst sagt turbulent. Många av de anställda har i enkäter uttryckt sitt missnöje med det ledarskap som visat. Man blir dåligt informerad och många känner att stressen ökat. Man är generellt missnöjd med sin arbetsgivare. Det har gått så långt att vissa anställda inte vågar uttala sig offentligt och man omnämner sin arbetsplats som "Rädslans Hus". I slutändan kan detta leda till att många blir sjukskrivna, utbrända på grund av oacceptabla arbetsförhållanden.

Med stopplagen så tar man bort möjligheten för landstingsanställda att söka sig till en alternativ arbetsgivare.

Med anledning av stopplagens införande och dess konsekvenser för anställda inom vården så undrar jag vilka åtgärder statsrådet ämnar vidta för att underlätta ett byte av arbetsgivare.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-05-03 Anmäld: 2005-05-09 Besvarad: 2005-05-11 Svar anmält: 2005-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-05-11)