Konsekvenser på spelmarknaden till följd av den tillfälliga förordningen

Skriftlig fråga 2019/20:1565 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Under våren presenterade regeringen att man har för avsikt att införa en tillfällig förordning med anledning av de risker man säger sig se på spelmarknaden till följd av coronavirusets framfart. Förslaget reviderades sedan efter att hård kritik kommit från såväl privata aktörer inom licenssystemet som från statliga Svenska Spel.

Undertecknad ser det som angeläget att regeringen uppmärksammar eventuella risker som skulle kunna finnas på spelmarknaden till följd av coronakrisen, något som lyfts upp i en av mina tidigare skriftliga frågor till statsrådet (2019/20:1152). Att regeringen vill skydda sårbara konsumenter på spelmarknaden är positivt; det är en ambition som Sverigedemokraterna givetvis delar. Att göra detta utan att helt underminera målsättningar med den relativt nyligen genomförda spelreformen är samtidigt viktigt.

Förslaget om en insättningsgräns om upp till högst 5 000 kronor per person och vecka ändrades i det reviderade förslaget till tillfällig förordning att endast gälla nätkasino. I debatten kring förslaget från regeringen har det framkommit att negativa konsekvenser kan följa för den svenska spelmarknaden. Exempelvis finns en oro för en fallande kanalisering, där aktörerna inom licenssystemet får än svårare att konkurrera med de illegala aktörerna. Skulle förslaget försämra kanaliseringen kommer det knappast att underlätta möjligheterna att skydda konsumenterna, om dessa i stället spelar hos aktörer utanför licenssystemet.

Även andra tänkbara negativa konsekvenser av förslaget om insättningsgränser har lyfts i samhällsdebatten, såsom hur det påverkar de licensierade spelbolagens möjligheter att sponsra svensk idrott. Detta under en tid där idrottsrörelsen redan är satt under press till följd av coronakrisen.

I andra europeiska länder har det också vidtagits åtgärder kopplat till respektive spelmarknad med anledning av coronakrisen, men det rör sig i flera fall om andra förslag än vad den svenska regeringen föreslår för Sveriges räkning.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:


Vilka negativa konsekvenser på spelmarknaden till följd av förslaget om insättningsgränser ser statsrådet en risk för?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-06-11 Överlämnad: 2020-06-12 Anmäld: 2020-06-15 Sista svarsdatum: 2020-06-24 Svarsdatum: 2020-07-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga