Konsekvensutredning av Reepalus förslag

Skriftlig fråga 2016/17:1908 av Isabella Hökmark (M)

Isabella Hökmark (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

När Sverige står inför ett omfattande behov av att bygga ut nya förskolor och skolor är det förvånande att regeringen väljer att gå vidare med ett förslag som i praktisk mening hotar investeringsviljan och som riskerar att redan existerande förskolor och skolor riskerar att läggas ned.

Sveriges Kommuner och Landsting menar att det inom en femårsperiod behövs ytterligare ca 600 förskolor och ca 350 skolor. Detta underbyggs av en rapport från Skanska, där behovet enligt dem uppgår till 1 000 nya förskolor och skolor inom de närmaste tio åren.

Regeringen riskerar trots allt ett nederlag, då det förslag man väljer att gå vidare med saknar stöd i Sveriges riksdag. Dock skapar regeringens agerande oro, då det riskerar fristående aktörers investeringsvilja, något som är vitalt för att kommunerna ska trygga behovet av nya förskole- och skolplatser.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Hur avser ministern att utvärdera effekterna av hur många skolor som riskerar att läggas ned med anledning av det förslag i Reepalus välfärdsutredning som regeringen väljer att gå vidare med?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-09-07 Överlämnad: 2017-09-08 Anmäld: 2017-09-12 Svarsdatum: 2017-09-20 Sista svarsdatum: 2017-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga