Konstnärlig utsmyckning för Fortifikationsverkets fastigheter

Skriftlig fråga 2020/21:1947 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

 

I Sverige finns något som heter enprocentsregeln, vilket är en finansieringsmodell för offentlig konst som innebär att cirka 1 procent av budgeten avsätts för konstnärlig gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnad

Sedan 2018 är, genom den nya politiken för gestaltad livsmiljö, enprocentsregeln åter inskriven som en riktningsgivare för statliga myndigheter och förvaltningar som bygger om, till och nytt. Statens konstråd hade 2018–2020 regeringens uppdrag att tillsammans med andra statliga aktörer utveckla metodstöd för hur upp till 1 procent av budgeten för ett byggprojekt – vid nybyggnation, om- eller tillbyggnad – kan avsättas till bild- eller formkonstnärlig gestaltning när staten bygger. Syftet är att stärka staten som förebildlig beställare. Utpekade samarbetsparter i arbetet är bland annat Fortifikationsverket.

Vi står nu inför ett större tillväxt av Försvarsmakten där Fortifikationsverket kommer att bygga om, bygga till och bygga nytt till Försvarsmakten. Investeringarna är i mångmiljardklassen. Eftersom Fortifikationsverket är samarbetspartner med Statens konstråd kan man förvänta sig att stora summor då också kommer att avsättas till konstnärlig gestaltning. Man kan med rätta fråga sig om detta är väl använda skattepengar eller om de skulle kunna göra nytta på andra sätt. Är det rimligt att fastigheter som är byggda för försvarsändamål också smyckas med konst?

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Åsa Lindhagen:

 

Avser statsrådet att agera på något sätt för att åstadkomma en förändring som innebär att Fortifikationsverket inte behöver avsätta så stora summor skattemedel för konstnärlig gestaltning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-23 Överlämnad: 2021-02-24 Anmäld: 2021-02-25 Svarsdatum: 2021-03-03 Sista svarsdatum: 2021-03-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga