Könsuppdelningen i skolan

Skriftlig fråga 2016/17:1766 av Elisabeth Svantesson (M)

Elisabeth Svantesson (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Nyligen slog Diskrimineringsombudsmannen fast att uppdelning efter kön i en skolbuss vid en skola i nordvästra Stockholm, Al-Azharskolan, inte ska bedömas som diskriminering. I det aktuella fallet fick flickorna gå in genom skolbussens bakre dörr medan pojkarna gick in genom den främre.

Diskrimineringsombudsmannens slutsats är märklig. Att regelmässigt låta flickor och pojkar sitta i olika delar av bussen skapar en uppdelning som vi inte ska ha i Sverige.

Med anledning av Diskrimineringsombudsmannens bedömning vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Avser ministern att se över diskrimineringslagstiftningen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-07-31 Överlämnad: 2017-08-01 Besvarad: 2017-08-15 Sista svarsdatum: 2017-08-15 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga