Kontaktförbud i gemensam bostad

Skriftlig fråga 2012/13:162 av Wallén, Anna (S)

Wallén, Anna (S)

den 29 november

Fråga

2012/13:162 Kontaktförbud i gemensam bostad

av Anna Wallén (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Riksdagen fattade i maj 2011 beslut om lagstiftning mot olaga förföljelse, så kallad stalkning.

En majoritet i riksdagen fattade även beslut om ett tillkännagivande som innebar att regeringen skulle återkomma till riksdagen med ett lagförslag som skulle mildra kraven för att få kontaktförbud i gemensam bostad.

Det finns problem när det gäller kontaktförbud i gemensam bostad. Denna typ av kontaktförbud har inte tillämpats i tillräcklig utsträckning för att kunna ge ett bra skydd för personer som utsatts eller riskerar att utsättas för brott.

En genomgång av antalet kontaktförbud avseende gemensam bostad sedan 2003 är nedslående. Av drygt 4 000 meddelade kontaktförbud per år mellan 2005 och 2009 avser endast runt 100 per år den gemensamma bostaden.

Anledningarna till att antalet kontaktförbud i gemensam bostad är så få är flera. Men det är tydligt att kraven för att kunna få kontaktförbud i gemensam bostad är så högt ställda att situationen ofta hinner bli så allvarlig att andra frihetsberövande åtgärder i stället träder in.

Om kontaktförbudet ska kunna användas i ett mer i förebyggande syfte med ett ökat brottsofferperspektiv måste kraven för att få kontaktförbud i gemensam bostad mildras.

Min fråga till justitieminister Beatrice Ask är när justitieministern kommer att se till att regeringen överlämnar ett lagförslag som mildrar kraven på att få kontaktförbud i gemensam bostad.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-11-29 Anmäld: 2012-11-29 Besvarad: 2012-12-04 Svar anmält: 2012-12-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-12-04)