Kontroll av arbetsgivare vid anvisning av arbetssökande

Skriftlig fråga 2007/08:1655 av Brink, Josefin (v)

Brink, Josefin (v)

den 15 september

Fråga

2007/08:1655 Kontroll av arbetsgivare vid anvisning av arbetssökande

av Josefin Brink (v)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Fackförbundstidningen Dagens Arbete har genomfört en granskning av tvätterier. Reportrarna har funnit flera exempel på oseriösa arbetsgivare som utnyttjat svart arbetskraft.

Bland annat avslöjades att ett tvätteri som utnyttjat svart arbetskraft fått praktikanter anvisade av Arbetsförmedlingen. Den aktuella arbetsförmedlingen försvarar sig med att det inte är deras sak att kontrollera arbetsgivares vandel i samband med anvisning av praktikanter.

I förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten finns föreskrifter gällande kontroll av arbetsgivare som ska ta emot deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Uppenbarligen finns brister i denna kontroll. Det är självfallet orimligt att oseriösa och kriminella arbetsgivare involveras i arbetsmarknadspolitiska program.

Med anledning av vad som anförts vill jag fråga arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin:

Avser ministern att ta initiativ till åtgärder såsom skärpningar i förordningar eller liknande så att arbetssökande inte utnyttjas av oseriösa arbetsgivare?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-09-15 Anmäld: 2008-09-16 Besvarad: 2008-09-24 Svar anmält: 2008-09-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-24)