Kontroll av inkomstuppgifter vid beslut om dagsböter

Skriftlig fråga 2021/22:1067 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Dagsböter döms ut för många brott, och då är det den tilltalades inkomst som ligger till grund för hur högt belopp som den dömde måste betala. Domstolarna kontrollerar oftast inte uppgifterna om inkomst utan utgår i regel utifrån den tilltalades egna uppgifter om sin inkomst.

Därför är det välkänt bland brottslingar att de kan ljuga om att de har lägre inkomst än vad de egentligen har. Därmed blir de dömda till lägre dagsböter än vad de borde.

Nyligen uppdagades ett fall i Göteborg där två personer hade fått betydligt lägre dagsböter än vad de rättmätigt skulle ha. Detta uppdagades dock vid en kontroll efter domen. Hovrätten för Västra Sverige ansåg inte att detta räckte för att pröva fallet igen.

Det är djupt otillfredsställande att tilltalade kan påverka sitt straff på detta enkla sätt – och utan någon som helst konsekvens.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att kontroll av inkomstuppgifter

ska ske
så att detta stoppas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-02-10 Överlämnad: 2022-02-11 Anmäld: 2022-02-15 Svarsdatum: 2022-02-23 Sista svarsdatum: 2022-02-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga