Kontroll av ombud

Skriftlig fråga 2010/11:440 av Wallén, Anna (S)

Wallén, Anna (S)

den 7 april

Fråga

2010/11:440 Kontroll av ombud

av Anna Wallén (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

I Västmanlands tingsrätt upptäcktes nyligen att ett ombud i ett tvistemål var dömd för flera brott, bland annat för grovt narkotikabrott och vapenbrott.

När det väl upptäcktes bedömde tingsrätten att han inte var lämplig och han avvisades som ombud i tvistemålet. En kontroll mot belastningsregistret hade kunnat avhjälpa detta tidigare.

Den som utses till offentlig försvare i ett brottmål bör vara advokat. I andra fall ställs inte så höga krav vad gäller ombud i en rättegång. Domstolen ska bedöma att den som är ombud är lämplig med hänsyn till "redbarhet, insikter och tidigare verksamhet".

Min fråga till justitieministern är om hon avser att ta initiativ för att ombud ska kunna kontrolleras mot belastningsregistret.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-04-07 Anmäld: 2011-04-07 Besvarad: 2011-04-13 Svar anmält: 2011-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-04-13)