Konvertering från gas

Skriftlig fråga 2005/06:2093 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 1 september

Fråga 2005/06:2093 av Ingegerd Saarinen (mp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s)

Konvertering från gas

För närvarande finns regler för konverteringsbidrag för att byta uppvärmning från olja och el.

I Stockholmsområdet finns åtskilliga hus @ främst småhus @ som uppvärms med gas. Gasen är oljebaserad. Därför borde man kunna betrakta konvertering från gas på samma sätt som konvertering från olja, särskilt som gasen i Stockholm läcker och därmed ger extra stora växthusgasutsläpp.

Avser ministern att ta initiativ till att ändra lagen så att även gasvärme kan bli berättigat till konverteringsbidrag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-09-01 Besvarad: 2006-09-15 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-09-15)