Konverteringsterapi och omvändelseförsök

Skriftlig fråga 2021/22:1793 av John E Weinerhall (M)

John E Weinerhall (M)

till Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

 

Den senaste tiden har det uppdagats av Dagens Nyheter att konverteringsterapi och/eller omvändelseförsök förefaller vara vanligt förekommande bland olika religiösa samfund. Flera kristna församlingar, sekter och muslimska moskéer som uppbär statliga bidrag har inte bara uppmanat utan också påtvingat homosexuella att bli ”botade” för sin sexualitet.

I dag ställer vi krav på att religiösa samfund som uppbär offentlig finansiering respekterar demokratiska värden för att få tilldelning från myndigheten SST. Nya och skärpta demokrativillkor är också aviserade för att ytterligare förstärka skyddet för att offentliga medel inte används för att underminera de grundläggande demokratiska värden som samhället vilar på. Tyvärr har lagförslaget dröjt, och under de år som lagstiftningen har haltat kan staten ha finansierat mycket mänskligt lidande för många som har utsatts för påtvingad konverteringsterapi.

Med anledning av det ovanstående vill jag ställa följande fråga till kulturminister Jeanette Gustafsdotter:

 

Vilka konkreta förändringar avser kulturministern att göra för att förhindra utbetalning av bidrag till samfund och organisationer som påtvingar församlingsmedlemmar konverteringsterapi?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-07-07 Överlämnad: 2022-07-07 Besvarad: 2022-07-21 Sista svarsdatum: 2022-07-21 Anmäld: 2022-09-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga