Köp av ryskt kärnbränsle

Skriftlig fråga 2013/14:420 av Eriksson, Lars (S)

Eriksson, Lars (S)

den 13 februari

Fråga

2013/14:420 Köp av ryskt kärnbränsle

av Lars Eriksson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

De statliga bolagen ska leva upp till etiska principer för sina affärer och för sina leverantörer. Det gäller miljöhänsyn, arbete mot korruption, affärsetik och inte minst mänskliga rättigheter. Kring statligt ägda Vattenfalls affärer med det ryska statligt ägda kärnbränslebolaget Rosatom finns flera frågor. Dels hur det ryska bolaget garanterar säkerheten ur miljöhänsyn. Här har Bellona, en internationell miljörörelse, riktat kritik mot Rosatom. Dels har avslöjandet om grovt bedrägeri inom Rosatom lett till brottsmålprocess. Bolaget har varit med och byggt upp delar av den ryska kärnvapenarsenalen och är involverat i det iranska kärnenergiprogrammet. Utifrån dessa uppgifter känns det angeläget att statliga Vattenfalls affärer med det ryska energibolaget följer statligt ägardirektiv om etiska principer som miljöhänsyn och arbete mot korruption.

Min fråga till statsrådet är:

Har statsrådet gjort ställningstagandet att Vattenfalls affär med Rosatom strider mot statligt ägardirektiv om etiska principer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-02-13 Anmäld: 2014-02-17 Besvarad: 2014-02-19 Svar anmält: 2014-02-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-19)