Kopparstölder

Skriftlig fråga 2012/13:750 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 11 september

Fråga

2012/13:750 Kopparstölder

av Hans Olsson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

I en skriftlig fråga den 12 juni tog jag upp tre landshövdingars skrivelse till ministern och regeringen. Landshövdingarna i Örebro, Dalarnas och Värmlands län vill förbjuda kontanter vid uppköp av metallskrot. De vill också införa tillståndsplikt för att få handla med metallskrot samt att en särskilt utsedd myndighet ska ha tillsyn över de företag som handlar med metallskrot.

I svaret gavs ingen reaktion på dessa krav. Ministern pekade i stället på polissamverkan över länsgränserna och med andra berörda myndigheter. Vidare meddelades att metallstölder är ett av sju prioriterade områden inom ramen för polisens nationella satsning mot mängd- och seriebrott. Polismyndigheten i Örebro län var sakkunnigmyndighet för detta, och i den rollen låg att ha ett särskilt ansvar för såväl utvecklingen av det brottsbekämpande arbetet på området samt att leda olika operativa insatser tillsammans med andra myndigheter. Regeringen uteslöt dock inte att det kan behöva vidtas någon form av åtgärd när det gäller handel med metallskrot. Under ett dygn har nu tågtrafiken från och via Örebro störts av en ny kopparstöld på linjen mellan Arboga och Örebro. Det är inte första gången linjen lär ha drabbats, och lite ironiskt är det att det sker där sakkunnigmyndigheten finns. I vilket fall menar jag att ministern nog inte bara ska vänta och se utan i stället vidta någon snabbåtgärd, till exempel kontantförbud.

Jag har följande fråga till justitieministern:

Avser ministern att göra någon form av snabbinsats, till exempel införande av kontantförbud, för att stoppa de fortsatta kopparstölderna som orsakar stora men för allmänheten och avsevärda samhällsekonomiska kostnader?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-09-11 Anmäld: 2013-09-12 Besvarad: 2013-09-17 Svar anmält: 2013-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-17)