Kopparstölder

Skriftlig fråga 2021/22:644 av David Perez (SD)

David Perez (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Under det senaste halvåret har medier uppmärksammat flera omfattande kopparstölder runt om i vårt land. Det har nu gått så långt att kyrkor och kyrkogårdar har fått ersätta koppartaken med tak av järn för att få slut på stölderna. Kopparstölderna påverkar även landets spårburna trafik, som haft omfattande förseningar till följd. Så sent som den 6 december 2021 ställdes tågen in på sträckan Helsingborg–Eslöv till följd av denna typ av brottslighet. Stölderna innebär även en risk för de som utför reparationsarbetet på avklippta elkablar då det krävs omfattande säkerhetsåtgärder innan arbetet kan sättas igång. 

Enligt polisen är det ofta utländska ligor som specialiserat sig på denna typ av brottslighet. Metallen som stulits förs sedan ur landet för att säljas vidare. Regeringen har de senaste åren ökat anslagen till Tullverket, och från och med den 1 augusti 2021 har tullen fått ökade befogenheter för att ingripa vid misstanke om brott. Statistiken talar dock klarspråk, och enligt Sveriges Radios program I lagens namn gjorde den endast drygt 350 kontroller förra året, vilket motsvarar ungefär 1 av 100 kontroller på last som lämnar Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för få bukt med dessa, ofta utländska, stöldligor?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-12-16 Överlämnad: 2021-12-16 Anmäld: 2021-12-17 Sista svarsdatum: 2022-01-03 Svarsdatum: 2022-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga