Körförbud för laddhybrider

Skriftlig fråga 2017/18:1230 av Gunilla Nordgren (M)

Gunilla Nordgren (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Nyligen beslutade regeringen att man vill kunna ge kommunerna rätt att införa miljözoner. Nästa steg är att besluta om förändringar i trafikförordningen.

Debatten har därefter gått hög beträffande att dieselbilar ska kunna förbjudas. Detta är bilar som sålts som miljöbilar och där konsumenten har velat göra rätt, men nu sjunker andrahandsvärdet på dessa bilar.

Vad som inte har debatterats lika mycket är det faktum att förslaget från regeringen innebär att även laddhybrider ska kunna förbjudas i miljözon 3 år 2022.

Detta innebär att laddhybrider som uppfyller Euro 6, och som till allra största delen körs på ren el, kan förbjudas oavsett årsmodell; detta innebär att även de nyaste modellerna från 2018 ska kunna omfattas.

Laddhybrider är ofta ett alternativ för boende utanför storstäderna, på landsbygden, där det inte alltid finns kollektiva färdmedel och där de boende kanske har lång resväg till jobbet.

Laddstolpar i alla ära, men utbyggnaden av dessa lär inte vara heltäckande i hela landet, framför allt inte på landsbygden – inte ens år 2022.

Förslaget innebär att de som har köpt nya och mycket miljövänliga bilar, som till allra största delen körs på ren el, utestängs från att köra i miljözon 3. Detta skulle drabba laddhybrider som endast är fyra år gamla år 2022. 

Med anledning av detta vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Avser ministern att verka för att de nyaste modellerna (2018) laddhybrider, som uppfyller Euro 6, inte ska kunna drabbas av körförbud i miljözon 3 från och med år 2022 ?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-04-26 Överlämnad: 2018-04-26 Anmäld: 2018-04-27 Svarsdatum: 2018-05-09 Sista svarsdatum: 2018-05-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga