Korruption inom biståndet

Skriftlig fråga 2018/19:944 av Magdalena Schröder (M)

Magdalena Schröder (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Sida har dragits in i ytterligare en biståndsskandal. Den här gången är det utvecklingsfonden African Enterprise Challenge Fund, AECF, som spenderat svenska skattepengar på annat än att lyfta människor ur fattigdom och förtryck. En rapport från i våras rapporterar om vänskapskorruption, enormt höga löner och bonussystem. Sida har valt att frysa utbetalningarna till organisationen.

Fallet påminner om ett fall från november förra året. Då gällde det organisationen ICTSD, vilken fått närmare 200 miljoner kronor i bistånd genom Sida. Enligt en utredning som gjordes av brittiska myndigheter var vanskötseln av organisationens ekonomi så grov att den gränsar till brott. Sida valde då att avsluta samarbetet med organisationen, men avstod från att göra en polisanmälan och att återkräva de skattemedel som redan betalats ut.

Dessa skandaler skadar förtroendet för statsförvaltningen i allmänhet och för biståndsverksamheten och Sida i synnerhet.

Det är tydligt att det inte går att säkerställa vad svenska skattepengar inom biståndet faktiskt går till. Sida borde få i uppdrag att dra ned på antalet samarbetsorganisationer för att kunna säkerställa mer kontroll och ökat inflytande över biståndet. Svenska skattebetalares pengar kan inte bara betalas ut i miljonbelopp till organisationer utan att kunna säkerställa vilket resultat vi får för vårt givande.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att minska korruptionen inom biståndet?

Frågan är inlämnad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2019-09-03 Överlämnad: 2019-09-04 Anmäld: 2019-09-05 Sista svarsdatum: 2019-09-11 Svarsdatum: 2019-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga