Korruption och auktoritär utveckling i Zambia

Skriftlig fråga 2020/21:542 av Magdalena Schröder (M)

Magdalena Schröder (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Den politiska utvecklingen i Zambia är ytterst bekymmersam och tydliggör hur ett auktoritärt styre och korruption snabbt kan erodera ett lands utveckling. 

Tidskriften Economist beskrev nyligen i en kritisk artikel vilken negativ inverkan den sittande regeringen haft för landets utveckling.

Zambia var i början av 1990 ett av de afrikanska länder som lämnade enpartistyre och socialism åt historien, vilket bidrog till en positiv utveckling och tillväxt. När den nuvarande administrationen tillträdde 2015 var landets statsskuld 32 procent av bnp. I dag, fem år senare, efter vanstyre och korruption, har statsskulden vuxit till 120 procent. Utvecklingen vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter är mycket oroande.

Under senare år har det svenska biståndet nått rekordnivåer om man jämför med de senaste två decennierna, enligt regeringens statistik på Openaid. Den innevarande strategiperioden 2018–2022 uppgår till 2,25 miljarder kronor, och år 2019 utgjorde 11,1 procent av det svenska bilaterala biståndet stöd som genomfördes i samarbete med statliga aktörer i landet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Vilka åtgärder har statsrådet och regeringen vidtagit för att säkerställa att det svenska biståndet inte riskerar att stärka regimen i Zambia?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-17 Överlämnad: 2020-11-18 Anmäld: 2020-11-19 Svarsdatum: 2020-11-25 Sista svarsdatum: 2020-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga