Kraftigt ökade matpriser

Skriftlig fråga 2021/22:382 av Björn Söder (SD)

Björn Söder (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Lantmännen varnar nu för att matpriserna kan komma att öka dramatiskt – så mycket som upp till 10 procent – framöver på grund av bland annat ökade priser på drivmedel och el.

Lantmännens vice vd Per Arfvidsson säger att ”det är den högsta prisökningen på livsmedel på mycket länge. Det kan säkert bli prisökningar på tvåsiffriga procentsatser”.

Genom regeringens politik har svenska folket fått stora kostnadsökningar vad gäller drivmedel och för dem i södra Sverige har elpriserna skjutit i höjden. Nu riskerar alltså även matpriserna att öka dramatiskt på grund av regeringens politik.

Av denna anledning vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Avser ministern att vidta några särskilda åtgärder för att förhindra att matpriserna ökar så dramatiskt på grund av bland annat ökade drivmedelskostnader och elkostnader?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2021-11-23 Överlämnad: 2021-11-23 Anmäld: 2021-11-24 Inte besvarad: 2021-11-25 Sista svarsdatum: 2021-12-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga