Krami

Skriftlig fråga 2020/21:3607 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Krami är ett mycket framgångsrikt projekt som vänder sig till kriminella och missbrukare som vill bryta sitt missbruk och sin kriminalitet. Projektet är ett samarbete mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och 20 kommuner i landet. Falkenbergs kommun är en av dessa, och resultaten har varit mycket goda. Under 2020 deltog 38 personer i verksamheten, och av dessa gick 19 personer ut i arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller i studier. Deltagarna får personlig hjälp av arbetsförmedlare för att kunna erhålla ett arbete eller studier, och kommunen ställer upp med möjligheter att arbetsträna.

Att samhället på detta sätt jobbar för att ge människor möjlighet att ta sig ur missbruk och kriminalitet är av stor betydelse, inte bara för den enskilde utan för hela samhället. För att verksamheten ska kunna fortsätta att utvecklas inom myndigheterna är det av stor vikt att regeringen i till exempel regleringsbrev är tydlig med att detta är en verksamhet som ska upprätthållas och prioriteras.

Mot bakgrund av detta är min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Anser ministern att Kramis verksamhet fyller en viktig funktion, och om ja, tänker ministern ta några initiativ för att verksamheten ska kunna fortsätta att utvecklas?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2021-09-03 Överlämnad: 2021-09-06 Anmäld: 2021-09-08 Svarsdatum: 2021-09-15 Sista svarsdatum: 2021-09-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga