Krav på att omfattas av olika länders arbetslöshetsförsäkring utan avbrott

Skriftlig fråga 2016/17:1093 av Rikard Larsson (S)

Rikard Larsson (S)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Olika hinder som skapar problem för människor som arbetar över gränserna i de nordiska länderna är ett prioriterat område både för Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Ett sådant gränshinder gäller arbetslöshetsförsäkringen. Arbetstagare som får ett glapp i medlemsperioden i svensk A-kassa riskerar som det nu är att inte få rätt till den inkomstrelaterade ersättningen utan enbart till den lägre grundersättningen. Detta kan till exempel uppstå när någon börjar arbeta i ett annat nordiskt land än Sverige, eller när en gränsarbetare återvänder till Sverige och söker ersättning.

Ett hinder som hänger ihop med ovanstående är att gränsarbetare kan förlora rätten till ersättning om de ansöker om medlemskap i fel A-kassa. Detta borde enligt Gränshinderrådet kunna avhjälpas genom riktig och lättillgänglig information.

Gränshinderrådet har tagit upp dessa frågor som prioriterade i sitt arbete, och i den senaste årsrapporten framgår det att det vid arbetsmarknadsdepartementet i Sverige pågår en intern översyn av arbetslöshetsförsäkringen, som omfattar bland annat ovan beskrivna gränshinder. Det framkommer också i rapporten att en nordisk expertgrupp redan 2012 slog fast att det behövs ett förtydligande i lagstiftningen och att den danska arbetslöshetsförsäkringens så kallade åttaveckorsregel här kan fungera som vägledning.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

När kan de nordiska medborgarna förvänta sig att dessa gränshinder är lösta? 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-03-22 Överlämnad: 2017-03-22 Anmäld: 2017-03-23 Sista svarsdatum: 2017-03-29 Svarsdatum: 2017-03-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga