Krav på handsfree vid bilkörning

Skriftlig fråga 2005/06:1904 av Ekström, Anne-Marie (fp)

Ekström, Anne-Marie (fp)

den 3 juli

Fråga 2005/06:1904 av Anne-Marie Ekström (fp) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Krav på handsfree vid bilkörning

I medierna har det framkommit att ny amerikansk forskning har påvisat att det är lika farligt att tala i mobiltelefon i samband med bilkörning som att köra bil rattfull.

Det finns inte någon uppföljning i Sverige av i vilken omfattning talande i mobiltelefoner är orsak till trafikolyckor. Det vore önskvärt att få en sådan statistik. Mer upplysning behövs också om riskerna med mobiltelefoni och bilkörning.

I många länder finns det ett krav på att åtminstone använda handsfree till telefonen vid bilkörning. Det vore rimligt att samma krav gällde även i Sverige. Detta skulle inte innebära någon större inskränkning i den personliga friheten.

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att användning av handsfree vid bilkörning också ska bli ett krav i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-07-03 Besvarad: 2006-07-20 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-07-20)