Krav på id-handling vid besök hos Migrationsverkets förvar

Skriftlig fråga 2017/18:1447 av Lotta Finstorp (M)

Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Vid Migrationsverkets förvar i väntan på en utvisning har den förvarstagne rätt till besök av familj, vänner och bekanta.

Men det finns risker kopplade till dessa besök eftersom personalen inte har rätt att fråga efter besökares identitet. Det kan vara besökare som kommer med andra avsikter än att hälsa på en vän, men en ytterligare anledning är ur brandsäkerhetssynpunkt. Om en brand skulle utbryta i lokalerna måste personalen veta vilka som befinner sig där.

Därför är det i dag väldigt märkligt att förvaret inte har uttrycklig rätt att kräva legitimation av besökare.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Varför har Migrationsverkets personal inte rätt att kräva legitimation från besökare, och avser statsrådet att förändra detta?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-06-07 Överlämnad: 2018-06-08 Anmäld: 2018-06-11 Svarsdatum: 2018-06-20 Sista svarsdatum: 2018-06-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga