Kravet på personalliggare

Skriftlig fråga 2021/22:1267 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

Kravet på personalliggare utgör en kostsam och ineffektiv reglering. Skötsamma företag drabbas av omfattande kontrollavgifter för små, oavsiktliga fel trots att det inte finns någon som helst misstanke om skattefusk. Kontrollavgifterna kan även leda till att företagens serveringstillstånd ifrågasätts, vilket är förödande för företagen.

Forskare på HUI Research har utrett frågan och kunde inte hitta någon statistiskt säkerställd effekt av personalliggarna, och de fann att kravet på personalliggare inte kan motivera de kostnader det medför.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Mikael Damberg:

 

Är ministern beredd att se över systemet med personalliggare så att färre företag drabbas av kostsamma kontrollavgifter? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-03-14 Överlämnad: 2022-03-14 Anmäld: 2022-03-15 Svarsdatum: 2022-03-23 Sista svarsdatum: 2022-03-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga