KRGs avsättning av folkvalda ledare på Nineveslätten

Skriftlig fråga 2016/17:1796 av Robert Hannah (L)

Robert Hannah (L)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Det assyriska/syrianska folkets existens i Irak är väldigt hotad. Sedan USA:s invasion av Irak i början av 2000-talet har Iraks assyriska befolkning minskat från 1,5 miljon till några hundra tusen. Det är inget annat än en etnisk rensning. Samtliga Iraks ledare är ansvariga för att inte ha skyddat Iraks ursprungsbefolkning från terrorism. Kulmen nåddes när ISIS invaderade Irak och genomförde folkmord mot yezidier, assyrier och shiamuslimer. 

 

Sverige och omvärlden måste stå på det assyriska folkets och Iraks andra hotade minoriteters sida om de ska ha en chans att överleva. Om minoriteterna ska överleva på sikt och ha en chans att finnas kvar i sitt ursprungsområde måste de ha självbestämmande. Den irakiska regeringen utlovade assyrierna självbestämmande på Nineveslätten strax innan ISIS invaderade Irak. Städerna på Nineveslätten måste hållas fria från såväl Irak och det kurdiska styret KRG:s påverkansarbete. Det är det assyriska folket på Nineveslätten och flyktingarna som lämnat området sedan USAs invasion som måste bestämma områdets framtida öde. 

 

Det är därför oroande hur KRG:s president Massoud Barzani och styrande kurdiska partiet nu har avsatt staden Alqoshs, som ligger på Nineveslätten, folkvalda borgmästare och ersatt honom med en marionett som är medlem i KDP.

 

Jag vill därför fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vilka åtgärder vidtar utrikesministern för att för Sveriges räkning motverka att det kurdiska självstyret i Irak agerar odemokratiskt, exempelvis genom att avsätta Alqoshs borgmästare och andra folkvalda ledare på Nineveslätten och i stället ersätta dem med marionetter som är medlemmar i det styrande partiet i KRG?
Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-09 Överlämnad: 2017-08-14 Besvarad: 2017-08-28 Sista svarsdatum: 2017-08-28 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga