Kriminalitet i bostadsområden

Skriftlig fråga 2021/22:1748 av Mikael Eskilandersson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Att otryggheten är stor och har ökat senare mandatperioder i många bostadsområden till följd av kriminalitet är allmänt känt. Detta är oacceptabelt och måste åtgärdas på ett mer kraftfullt sätt än som sker.

Vi i Sverigedemokraterna har på flera sätt agerat i frågan, genom åtskilliga förslag inom kriminalpolitiken. Vi agerar även inom bostadspolitiken, exempelvis genom den skriftliga frågan Vräkning på grund av kriminell verksamhet, 2021/22:1140, där jag ställde frågan om ministern kommer att lägga fram förslag till en bättre reglering av hyreslagen gällande grunderna för vräkning då en kontraktshavare utför kriminella handlingar. Roger Hedlund har även ställt den skriftliga frågan Förverkande av hyreskontrakt, 2021/22:273, med frågeställningen när ministern avser att tillse att reglering görs gällande förverkande av hyreskontrakt för kriminella och vilka kriterierna ska vara. Vi driver ett flertal förslag för trygghet, vilka återfinns i våra kommittémotioner, bland annat införande av nationell strategi för ökad trygghet.

Åtgärder behövs på åtskilliga områden, exempelvis starkare åtgärder mot svarta hyreskontrakt, större mandat för och samverkan mellan myndigheter samt dessutom mer inriktad detaljplanering för ökad trygghet och motverkande av brottslighet. Även fastighetsbranschen föreslår en lång rad nödvändiga åtgärder för att motverka brottslighet på hyresmarknaden och i hyresbostäder – förslag som i dag inte möts upp.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

När avser ministern att ta ett helhetsgrepp för att motverka brottsligheten i bostadsområden, och vilka fler konkreta åtgärder än de som vidtagits avser ministern att sätta in?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-06-20 Överlämnad: 2022-06-21 Anmäld: 2022-06-22 Sista svarsdatum: 2022-06-29 Svarsdatum: 2022-07-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga