Kriminalvårdens transporter av frihetsberövade

Skriftlig fråga 2016/17:1387 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Nyligen behandlade justitieutskottet och riksdagen propositionen Transporter av frihetsberövade (prop. 2016/17:57) som syftade till att Kriminalvården skulle överta ansvaret för transporter av frihetsberövade från polisen.

Propositionen föranleddes av riksdagens tillkännagivande från mars 2015, där regeringen uppmanades att renodla polisens arbetsuppgifter.

Det har nyligen framkommit att Kriminalvården saknar resurser för att genomföra dessa transporter. Enligt polisen innebär detta att man kan tvingas släppa personer fria som har dömts för brott och ska avvisas.

Enligt uppgifter från Kriminalvården är denna resursbrist ingen nyhet utan är något som har förts fram under lång tid.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta framöver för att säkerställa att Kriminalvården kan genomföra transporterna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-05-11 Överlämnad: 2017-05-12 Anmäld: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-05-24 Sista svarsdatum: 2017-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga