Kriminella nätverks rekrytering av barn

Skriftlig fråga 2021/22:1726 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Under våren har jag varit ute i en av våra stadsdelar i Västerås, som sedan 2017 är utpekad som ett utsatt område enligt polisens kartläggning och bedömning. Inget i dag tyder på att området är på väg att lämna listan, även om det finns vissa ljuspunkter. Men samtidigt ser vi andra mer allvarliga händelser som kräver åtgärder, lokala som nationella. Det handlar om att mycket kriminella personer alltmer använder sig av mycket unga personer, barn i 10–12-årsåldern, för att utföra kriminella handlingar. Det kan vara allt från knarkförsäljning, observationer och att varna och larma andra kriminella till att frakta och köra droger mellan olika adresser. Detta är något som oroar mig oerhört.

Skolans uppdrag är redan omfattande. Men skolan – eller för den delen fritidsgårdarna – kan inte åläggas att också ta ansvar för den här utvecklingen. Här krävs tydligare krav på vårdnadshavares ansvar, ökad polisiär förmåga när det gäller brottsförebyggande men också fler verktyg för socialtjänsten att ingripa med som de i dag saknar.

Vi ser detta, inte endast i det utsatta området ovan, utan på flera håll i landet.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern och regeringen att agera för att skärpa socialtjänstens befogenheter att ställa krav på vårdnadshavarna att ta sitt ansvar för att förebygga att tioåringar rekryteras till kriminella nätverk, och om ja, på vilket sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-06-15 Överlämnad: 2022-06-16 Anmäld: 2022-06-17 Svarsdatum: 2022-06-22 Sista svarsdatum: 2022-06-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga