Kriminellas vägspärrar och kontroller av individer

Skriftlig fråga 2019/20:2079 av Johan Pehrson (L)

Johan Pehrson (L)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Gängvåldet är ett hot mot hela rättssamhället. Så sent som denna vecka rapporterar medierna om att ett kriminellt gäng upprättat egna vägspärrar i Göteborg.

Kriminella gäng försöker ta över kontrollen över hela bostadsområden. Deras regim och konflikterna mellan de olika gängen minskar friheten och skapar otrygghet i hela Göteborg.

Detta är en företeelse som måste mötas med kraftfulla reaktioner från samhället. Det är viktigt att klarlägga i vilken utsträckning detta förekommer i hela Sverige och ge rättsväsendet de verktyg som behövs.

Polisen har år efter år tagit fram rapporter på utsatta och särskilt utsatta områden. Det handlar om områden där kriminella har en sådan påverkan att effekten blir att de boende i området upplever otrygghet, vilket i sin tur leder till en minskad benägenhet att anmäla brott och att medverka i rättsprocessen.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att de kriminella gängen ska stoppas från att kontrollera och begränsa människors rätt att röra sig fritt i och mellan bostadsområden?

Frågan är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-08-31 Överlämnad: 2020-08-31 Anmäld: 2020-09-03 Sista svarsdatum: 2020-09-09 Svarsdatum: 2020-09-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga