Krisen för svenska bönderna

Skriftlig fråga 2017/18:1571 av Mikael Oscarsson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Det är kris bland uppländska bönder. Fodret räcker inte till och slaktköerna växer. Om regeringen inte agerar nu kommer vi bönder att tvingas nödslakta djur. Allt medan det importerade köttet fortsatt importeras i stora kvantiteter.

Året 2018 kommer att gå till historien för svenska bönder. Den extrema torkan gör att det inte går att få fram grovfoder till lantbruksdjuren. Inte minst i Uppsala län är situationen kritisk.

Många bönder i Uppland har fått en dålig första skörd, ca 40–50 procent av ett normalår. Andraskörden ligger för många på runt 10 procent. Det foder som skulle användas i vinter för uppländska bönder måste man använda nu för att djuren ska överleva. Flera mjölkbönder som jag har varit i kontakt med har bara foder till oktober. Därför har många kontaktat slakterierna för att slakta djuren i höst. Problemet är att slakterierna har flera månaders kö.

Bönderna i Uppland efterfrågar nu klara besked från myndigheterna, vilket man tyvärr inte får. Kravbönder behöver exempelvis få klarhet i om man får använda konventionellt producerat foder eller inte. Så får det inte vara. Ingen bonde ska behöva vara rädd för att samla in foder till sina djur.

Krismedvetenhet måste finnas med i varenda myndighet som jobbar med lantbruk. Bönderna måste snabbt kunna få besked om vad som gäller i olika situationer i en kris som denna och då är det viktigt att myndigheterna är samspelta.

Samtidigt importeras kött i stora mängder. Det är en stor dubbelmoral att offentliga kök fortfarande köper kött som producerats på ett sätt som svenska bönder skulle få stränga straff för. Nu måste det bli en förändring.

Självförsörjningen i Sverige dalar alltmer och är nu under 50 procent. Om regeringen inte agerar nu finns det stor risk att självförsörjningen sjunker ännu mer under vintern.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vad gör statsrådet för att i den akuta situation som nu råder säkerställa att svenska bönder lider så liten skada som möjligt?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-07-11 Överlämnad: 2018-07-11 Sista svarsdatum: 2018-07-25 Svarsdatum: 2018-08-07 Anmäld: 2018-08-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga