Krisstöd till enskilda näringsidkare

Skriftlig fråga 2019/20:1756 av Jan Ericson (M)

Jan Ericson (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Under coronapandemin har regeringen lagt fram ett antal förslag om krisstöd till näringslivet. Många av dessa förslag har haft ett brett politiskt stöd i riksdagen.

Tyvärr har dock enskilda näringsidkare (småföretagare med enskild firma) kraftigt missgynnats eftersom de ställts utanför stora delar av de stöd som finns. Det finns över 600 000 sådana små företag, och en betydande del av dessa upplever nu stora svårigheter att överleva ekonomiskt.

Riksdagen tog därför, på moderat initiativ, beslut före midsommar att uppmana regeringen att skyndsamt återkomma med förslag om krisstöd även för dessa företagare. Detta brådskar. De ekonomiska effekterna av coronakrisen tar inte semester, och åtgärder kan inte vänta till efter sommaren.

Jag vill därför fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

När avser ministern och regeringen att återkomma med förslag om krisstöd även till småföretagare med enskild firma i enlighet med tillkännagivandet från riksdagen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-07-07 Överlämnad: 2020-07-08 Besvarad: 2020-07-22 Sista svarsdatum: 2020-07-22 Anmäld: 2020-08-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga