Kronofogdemyndigheten

Skriftlig fråga 2018/19:236 av Tony Haddou (V)

Tony Haddou (V)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Kronofogdemyndigheten har beslutat att lägga ned kontoren på tre mindre orter i landet. Självklart får det konsekvenser för verksamheten, för dem som är beroende av deras tjänster, för de anställda och för kommunens arbetsmarknad. Hälsingland, som hade drygt 6 000 ärenden förra året, kommer att vara helt utan kronofogdens närvaro. Avstånden ökar dramatiskt.

Detta är självklart en fråga som berör oss riksdagsledamöter, och vi vill gärna besöka de anställda på kontoren och höra hur de ser på beslutet. Men det blir vi nekade att göra. Kronofogden har i ett mejl till de anställda nekat dem att ta emot besök från förtroendevalda i myndighetens lokaler. Det är ytterst anmärkningsvärt. En statlig myndighet försöker förhindra förtroendevalda från riksdagen och de anställda att föra en dialog. På så sätt agerar en statlig myndighet så att yttrandefriheten inskränks.

Jag vill därför fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att agera för att ändra på detta förhållningssätt från Kronofogdemyndigheten?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-02-15 Överlämnad: 2019-02-15 Anmäld: 2019-02-26 Sista svarsdatum: 2019-02-27 Svarsdatum: 2019-03-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga