Kronprinsessbröllopet och förlorad PR för Sverige

Skriftlig fråga 2009/10:960 av Sacrédeus, Lennart (kd)

Sacrédeus, Lennart (kd)

den 15 juli

Fråga

2009/10:960 Kronprinsessbröllopet och förlorad PR för Sverige

av Lennart Sacrédeus (kd)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Att Sverige får god publicitet gynnar vårt land genom att stärka Sverigebilden, öka intresset för landet, ge växande turism och nya arbetstillfällen. Enligt medieanalysföretaget Mediapilot motsvarar medietäckningen av bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och prins Daniel ett värde av 2,7 miljarder kronor i PR för Sverige. Värderingen utfördes på uppdrag av Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU) i vilken ingår Utrikesdepartementet, Näringsdepartementet, Visit Sweden, Invest in Sweden, Exportrådet och Svenska institutet. Chefen för NSU-kansliet, Fredrik Wetterqvist, kommenterar i Svenska Dagbladet den 23 juni att: Bröllopet har fått utländska medier att visa upp Stockholms och Sveriges bästa sidor i alla bemärkelser. Tack vare det har Sverigebilden fått en rejäl skjuts till en i sammanhanget låg kostnad.

Det är okänt hur mycket publicitet som försvann på grund av konflikten mellan SVT och de stora internationella nyhetsbyråerna AFP, Reuters och AP. När dessa förhandlade med SVT om villkoren för att sända bröllopet fann man restriktionerna kring användandet av materialet för hårda – och valde att i sista stund bojkotta all rapportering. Mycket värdefull marknadsföring av Sverige, vid en unik händelse, har gått förlorad. Stockholms kommunikationsdirektör Hanna Brogren säger i DN den 21 juni att staden utreder det förlorade värdet. Skäl finns till självkritik när tre internationella nyhetsbyråer ansåg att restriktionerna var för hårda och i sista stund valde att bojkotta rapporteringen kring kronprinsessbröllopet.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att underlätta för internationella medier att bevaka evenemang i Sverige och sprida publicitet om vårt land?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-07-15 Anmäld: 2010-07-23 Besvarad: 2010-07-29 Svar anmält: 2010-08-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-07-29)