Kunskap om sepsis

Skriftlig fråga 2019/20:628 av Acko Ankarberg Johansson (KD)

Acko Ankarberg Johansson (KD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Sepsis drabbar ca 40 000 människor årligen i Sverige. Det är alltså ganska vanligt, och det har också hög dödlighet. Ändå är kunskapen om sepsis inte tillräcklig.

Sepsis har ofta ett akut förlopp, och tiden är avgörande för att få en bra utgång. Det innebär att hälso- och sjukvården behöver vara väl insatt i sepsis för att snabbt kunna sätta rätt diagnos. Exempelvis har Region Jönköping utvecklat en snabb vårdkedja vid sepsislarm. Ett sådant arbetssätt ökar möjligheten till ett snabbt omhändertagande som får ett gott resultat.

Det är nödvändigt att hälso- och sjukvården i hela landet kan utveckla de arbetssätt som är nödvändiga för att ge ett snabbt och korrekt omhändertagande vid sepsislarm.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

På vilket sätt säkerställer regeringen att hälso- och sjukvården har de kunskaper som krävs för att ge ett gott omhändertagande vid sepsis?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-12 Överlämnad: 2019-12-13 Anmäld: 2019-12-16 Svarsdatum: 2019-12-27 Sista svarsdatum: 2019-12-27
Svar på skriftlig fråga