Kunskapscentrum om patientsäkerhet

Skriftlig fråga 2014/15:676 av Jan Lindholm (MP)

Jan Lindholm (MP)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

I svensk sjukvård drabbas enligt beräkningar som Socialstyrelsen gjort nästan var tionde patient av en vårdskada. I varje sådant fall drabbas den enskilde och eventuella anhöriga samtidigt som tilltron till vården tar skada. Förhållandena har endast marginellt förändrats sedan mätningar 2008. Att detta även kostar samhället enorma summor årligen är uppenbart. Även för vårdpersonal är det ett faktum som gör arbetssituationen svår, vilket kan vara ett av flera skäl som bidrar till att försvåra rekryteringen av vårdpersonal i dagsläget.

Miljöpartiet har tidigare lyft frågan om behov av ett nationellt kunskapscentrum för patientsäkerhet. Vi anser att det är orimligt att landets landsting, regioner och kommuner ska driva säkerhetsfrågorna separat. Det är viktigt att en fristående aktör kan öka kunskapen, ge stöd och driva på utvecklingen av det säkerhetsrelaterade arbetet i vården. Ett sådant centrum var också ett av förslagen från den så kallade patientsäkerhetsutredningen 2008, något den dåvarande regeringen valde att inte gå vidare med.

Den 10 juni presenterade Riksrevisionen en rapport om patientsäkerhet som visar på stora brister, och de menar att staten inte har givit tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet. Bland flera rekommendationer föreslås att regeringen ska säkerställa att Socialstyrelsen kan bygga upp den kompetens som krävs för det framtida arbetet inom patientsäkerhetsområdet. Men man skriver också att en viktig förutsättning dock är att Socialstyrelsen kan hantera dessa frågor på ett verkningsfullt sätt.

Min uppfattning är att Socialstyrelsen har ett så brett och tungt uppdrag att det finns stora skäl att i stället gå vidare med en fristående funktion, i likhet med den tidigare utredningens förslag. Givetvis bör samarbete ske med myndigheten, men för att utveckling verkligen ska ske på området bör det vara viktigt med ett större grepp om området.

 

Hur ser statsrådet på att låta utreda ett oberoende centrum för att bygga upp kunskap och stöd inom patientsäkerhetsområdet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-06-16 Överlämnad: 2015-06-17 Anmäld: 2015-06-22 Sista svarsdatum: 2015-06-24 Svarsdatum: 2015-07-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga