Kunskapslyft för småföretagare

Skriftlig fråga 2005/06:2118 av Johansson, Lars (s)

Johansson, Lars (s)

den 8 september

Fråga 2005/06:2118 av Lars Johansson (s) till näringsminister Thomas Östros (s)

Kunskapslyft för småföretagare

Sveriges tillgång på välutbildad arbetskraft och välutbildade företagare är en av många nycklar för att vi ska kunna utveckla de nya jobben i Sverige. Nyföretagandet växer nu starkt i hela landet. Många småföretagare har enligt Företagarnas organisation en låg utbildningsnivå.

Eftersom en adekvat utbildning många gånger är förutsättning för att kunna växa och ta nya marknader och att anställa medarbetare behöver samhället medverka till en särskild utbildning för småföretagare. Mot bakgrund av de begränsade möjligheter småföretagarna har till en traditionell kompetenshöjning finns ett stort behov av individanpassade fortbildningslösningar.

Göteborgs folkhögskola har tillsammans med 15 folkhögskolor i landet kunnat anordna nya utbildningar för småföretagare genom omprioriteringar till denna nya målgrupp, men från nästa år kommer det inte att längre finnas möjligheter inom nuvarande ekonomiska ramar att fortsätta. Dessutom är det en för begränsad nivå på verksamheten eftersom behovet är mycket större.

Företagarna, Västra Götalandsregionen och Göteborgs folkhögskola har därför i juni 2006 uppvaktat Näringsdepartementet med förslag på hur ett nationellt program för kunskapslyft av företagarna kan genomföras med start 2007.

Min fråga till näringsminister Tomas Östros är:

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta med anledning av ovanstående så att ett nationellt program för kunskapslyft av företagarna kan genomföras?

Frågan besvaras inte

Händelser

Inlämnad: 2006-09-08 Förfallen: 2006-09-22 Anmäld: 2006-10-02